Как да изберем винтова купчина?

-Мястото, климатът и околната среда на проекта;
-Срок за изпълнение, предвиден от проекта;
-Разходите за инвестиции и икономически ползи;
-Проверката на доставчици е строго забранена, както и бъдещите проблеми с поддръжката и осигуряването на качеството.
Ето защо, ако работното място е далеч от водоизточника и строителният период е сравнително спешен, но условията на почвата са приемливи, препоръчваме на клиента да избере винтови пилоти.Но от предишния опит на трите огромни наземни електроцентрали, върху които е работил Baowei, също така видяхме, че основата на нейната основа има своите незаменими предимства пред циментовата основа.Например, завършването на пилотната основа По това време тя е 1/4 от циментовата основа, но трудоемката е 1/3 от циментовата основа.При днешните бързо растящи цени вече не е възможно да се посрещнат ограниченията на разходите на проект, основан единствено на нискостойностен трудов капацитет.Ползите могат да бъдат постигнати само чрез прости, високоефективни и модерни механични продукти.максимизирайте.Baowei ще изпрати инженери на обекта, за да проведат проучвания на място при получаване на проекта.


Време на публикация: 29 април 2021 г